Mail: support@dwellanadmin.net Phone: 087-xxxxxxx

The Velo′s Hotel & BMX Pump Track บ้านของนักปั่นจักรยาน

โรงแรมบ้านเรานับว่าเป็นธุรกิจกลุ่มหนึ่งที่มีการแข่งขันกันสูงมากยิ่งในพื้นที่ท่องเที่ยวด้วยแล้ว ยิ่งสูงขึ้นไปอีกเท่าตัวเลยทีเดียว นอกจากจะแข่งขันกันด้านบริการ และราคาแล้ว อีกหนึ่งอย่างที่หลายคนหยิบมาเป็นข้อแตกต่างของโรงแรมตัวเองนั่นคือ ธีมของโรงแรมนั่นเอง หนึ่งในโรงแรมที่หยิบธีมออกมาทำได้อย่างน่าสนใจมากนั่นคือ The Velo′s Hotel & BMX Pump Track โรงแรมที่ใช้คำว่า บ้านของนักปั่นจักรยานได้อย่างแท้จริง